V Lánech mizel alkohol

V příštích měsících se na Hradě uskuteční důkladné inventury vnitřních předpisů, ale také faktického nakládání s prostředky Správy Pražského hradu. “Další opatření lze očekávat, až Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu obdrží závěrečnou zprávu o výsledcích kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu,” stojí v tiskové zprávě. Kancelář prezidenta zmiňuje některá pochybení, za která podle ní odpovídají bývalý ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek a bývalá ředitelka Odboru zámek Lány Michaela Javůrková.

Podezření se podle kanceláře týkají rekonstrukce Vikárky či evidence alkoholu ve skladu. “Po odvolání Velíška a Javůrkové byl nalezen sklad alkoholu na zámku Lány téměř prázdný a bylo zde konstatováno vysoké manko,” stojí v tiskové zprávě. Fiktivně se mělo podle zprávy na protokolární účely odepisovat 20 lahví alkoholu měsíčně. Podle hradního advokáta Marka Nespaly vznikla škoda téměř 110 tisíc korun.

Společnost BDO audit prováděla od loňského 22. prosince do letošního 27. ledna. “Práce zahrnovaly posouzení dodržení právních předpisů a posouzení nastavení a fungování souvisejících procesů. Bylo učiněno celkem 15 zjištění, z toho tři zjištění s vysokou závažností a sedm středně závažných zjištění,” uvedla Kancelář prezidenta republiky.

V případě oprav a stavebních úprav ve Vikářské ulici podle ní Velíšek mimo jiné v příkrém rozporu se zákonem o veřejných zakázkách nezrušil zadávací řízení, když se do řízení přihlásil jediný uchazeč, byl zjištěn ekonomický rozpor mezi technickým průzkumem a skutečností a byl zjištěn i rozpor nabídkové ceny a předpokládané hodnoty zakázky.

“Jakožto veřejný zadavatel stanovil nevhodný způsob předkládání nabídek e-mailovou poštou, což vytvořilo prostor pro zvýhodnění jednoho dodavatele a manipulaci s informacemi,” stojí v tiskové zprávě. Podle advokáta Nespaly mohlo dojít o navýšení zakázky téměř až o 100 milionů korun.

Nedostatečná byla podle Kanceláře prezidenta republiky pod Velíškem i evidence při výběru a svozu hotovosti v areálu Hradu, podle Nespaly šlo o hotovost z veřejných toalet. “Jde v souhrnu o vysoké částky finanční hotovosti, jejíž evidenci bývalý ředitel Správy Pražského hradu Velíšek ponechal zcela nedostatečnou, a to od převzetí, shromáždění, po převoz, zaúčtování a uložení,” uvádí kancelář. Velíšek až do svého odvolání nepřijal odpovídající opatření, přestože důraznou výtku v tomto směru dostal už v roce 2018, dodává v tiskové zprávě.

Ředitel Správy Pražského hradu Jan Novák uvedl, že po jeho loňském nástupu do funkce se začal připravovat externí audit, jeho výsledky potvrzují některá podezření. Zároveň Hrad podle něj provádí hloubkové inventury a přijal řadu nápravných opatření v organizační a personální oblasti.